Handel bemutató

Händel alighanem egyik legkülönlegesebb oratóriuma 1739/40 telén keletkezett.Händel alighanem egyik legkülönlegesebb oratóriuma 1739/40 telén keletkezett.Händel alighanem egyik legkülönlegesebb oratóriuma 1739/40 telén keletkezett. Az emberi karaktereket bemutató filozofikus művet John Milton L’Allegro (‘A vidám’) és Il Penseroso (‘A gondolkodó’) című verspárja ihlette. A Milton-szövegekből összeállított első két részhez Händel szövegkönyvírója, Charles Jennens illesztette – mintegy szintézisként – az Il Moderato (‘A mérsékelt’) címet viselő egységet.

Az oratórium zenei gazdagsága még Händel életművében is páratlan: az emberi hangulatok széles skálájának ábrázolása mellett változatos természetillusztrációkat tartalmaz, s stílusában is a szerző egyik legösszetettebb műve. Archaizáló részletei Purcell korát idézik, míg az ember és a természet kapcsolatát bemutató tételeinek hangulata Haydn kései oratóriumai felé mutat előre. Noha e műve keletkezésekor Händel már több mint két évtizede él Angliában, érdeklődése csak ekkoriban fordul végérvényesen az angol nyelvű oratórium felé. Ezzel kezdetét veszi életének az az évtizede, amelyben legzseniálisabb oratóriumai születnek majd meg.

"Számomra e remekmű minden korábbi kompozíciójánál ékesebben bizonyítja, hogy Händel valóban megtalálta angol hangját" – vallja Vashegyi György.