Óbudai Danubia Zenekar

Régi/új zenekar ÓbudánRégi/új zenekar Óbudán

 

 

Óbuda Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kulturális, közművelődési kötelezettségeinek eleget téve arra törekszik, hogy a kerület lakosságának kulturális igényeit magas szinten kielégítse. Az együttműködés értelmében az Önkormányzat a saját forrásaiból biztosított támogatáson felül minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a zenekar számára a központi vagy egyéb költségvetésből, állami intézmények vagy közalapítványok által, az önkormányzatok útján törvényesen nyújtható normatív vagy pályázati támogatásokat elnyerje. Az Önkormányzat a zenekart a kerület kulturális programjainak tervezése során a kerület egyik meghatározó kulturális szervezeteként tartja számon és kiadványaiban, kommunikációs tevékenységében e minőségében jeleníti meg.

Az együttműködésnek köszönhetően a Zenekar és a körülötte szerveződő művészeti közösség méltó, és a jövőt tekintve biztos környezetbe kerül. Az így biztosított anyagi bázison keresztül koncertek szervezésével, oktatási kurzusok tartásával népszerűsíti a komolyzenét és a társművészeteket a szélesebb közönség, nem utolsósorban az ifjúság körében. A Zenekar már eddig is tanújelét adta a kerület iránti elkötelezettségének. Belföldi és külföldi vendégszereplések szervezésén kívül ezentúl nagy hangsúlyt helyez a kerületben rendezendő hangversenyekre: külön hangversenysorozatot indít valamely kerületi helyszínen Óbuda lakosai számára, amelyeken a kerület nyugdíjasai és fiataljai is rendszeresen részesülhetnek zenei élményekben. Fiatal művészeket karol fel, támogatja az oktatásukat, művészi fejlődésüket és ennek bemutatására az óbudai koncerteken lehetőséget biztosít. E feladatok ellátása érdekében, tovább ápolva a kerület kulturális- és oktatási intézményeivel eddig is fennálló jó kapcsolatot, az új projektek aktív szereplőjeként tovább szélesíti ezt az együttműködést.

A zenekart és művészeti vezetőjüket számos pont köti Óbudához, az általános iskolai tanulmányoktól egészen a napjainkig: Héja Domonkos és a zenekar számos tagja volt a kerületi zeneiskola növendéke és tanult a Mókus utcai általános iskolában, többen a kerület lakosai.