Az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárása

Garanciára van azonban szükség ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények oktató-nevelő tevékenységének minősége biztosított legyenMűvészetoktatás és normatív támogatásGaranciára van azonban szükség ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények oktató-nevelő tevékenységének minősége biztosított legyen, hogy az intézmények magas színvonalú, a tehetséggondozás iránt elkötelezett műhelyekként működjenek.

A minősítési eljárás következményeként a készségfejlesztést középpontba helyező, vonzó iskolai környezet, megfelelő színvonalú infrastrukturális és technikai körülmények várják a művészeteket kedvelő, illetve azok valamelyikében jártas kisdiákokat.

2008. január 1-jétől az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartók a normatív költségvetési hozzájárulás 100 %-át csak abban az esetben vehetik igénybe, ha a minősítési eljárásban a "Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény", vagy a "Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet szerezték meg.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárására vonatkozó szabályait a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ai tartalmazzák.

A Szakmai Minősítő Testület – amelynek a minősítési eljárás a feladata – az alábbi szakmai szervezetek bevonásával jött létre:
1. Magyar Rektori Konferencia
2. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
4. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet
5. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

Az alapfokú művészetoktatási intézmények normatív költségvetési hozzájáruláson felüli támogatására 2007-ben OKM rendeletben szabályozott pályázat útján került sor, és erre 2008-ban is biztosít forrást a költségvetési törvény 5. számú melléklete. A rendelettel szabályozott pályázat megjelenése márciusban várható az OKM honlapján.

A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények jegyzéke az alábbi linken található meg:
http://www.oh.gov.hu/main.php?folderID=1479&objectID=5004479