Hegedűtanárt keresnek Budakalászra

A Kós Károly Általános Művelődési Központ (Budakalász) pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.A Kós Károly Általános Művelődési Központ pályázatot hirdet

logo
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2009. szeptember 01-től 2010. augusztus 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 6 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: klasszikus hegedűtanítás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, szakirányú felsőfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– oklevélmásolat, erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eredics Gábor ÁMK-igazgató nyújt a 06-30-445-83-80-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Általános Művelődési Központ – Budakalász címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/900/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny – 2009. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kkamk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.