Zongoratanári állások Hódmezővásárhelyen

A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Hódmezővásárhely) pályázatot hirdet három fő zongoratanári munkakör betöltésére.A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdetA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, a GYES időtartamáig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

zongoraA munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanítás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

– Főiskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz
– Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágó János nyújt, a 62-222-910-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1185/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.