Ének-zene szakos tanárt keresnek Nyírbátorban

A Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola pályázatot hirdetA Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola pályázatot hirdetBáthory GimnáziumA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tantárgy oktatása különböző osztálytípusokban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, ének-zene szakos tanár
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. augusztus 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola – Nyírbátor címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245/2009, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes megbeszélés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szuperinfó – 2009. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.