Fuvolatanárt keresnek Győrben

A Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázataA Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatafuvolaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2010.07.15–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fuvolaórák ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, fuvolatanár
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló dimploma, önéletrajz, szakmai pályafutás, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács Erika nyújt a 0696/519-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Győr címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68-1/2009, valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja – 2009. július 10.
– Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdető táblája – 2009. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.