Részmunkaidős zongoratanári állás Isaszegen

Isaszegen zongoratanári állást hirdetnek, heti 15 órás munkavégzésselIsaszegen zongoratanári állást hirdetnek, heti 15 órás munkavégzésselzongoraA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 15 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos út 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanítás, korrepetíció.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, zongora szak
– zongoratanítás – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
– büntetlen előélet/erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, korábbi munkaviszonyokról szóló igazolást.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Zsuzsanna igazgatóhelyettes nyújt, a 06 20 430 7130-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Isaszeg címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Kossuth Lajos út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2009., valamint a munkakör megnevezését: zongora szakos tanár / részmunkaidőben.

és
– elektronikus úton Varga Zsuzsanna részére a klapka@klapka-isaszeg.sulinet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.