A Wekerlei Gyermekház kulturális menedzsert keres

A Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár pályázataA Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár pályázata

logo

 

 

 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1192 Budapest, Petur utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– médiaszerkesztés és -szervezés
– honlap gondozása, kapcsolattartás az elektronikus és írott sajtóval
– teljes körű marketing- és reklámtevékenység
– rendezvényszervezés

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Felsőfokú képesítés, szakirányú
– Angol nyelv
– Közművelődés vagy marketing területén legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
– Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mária nyújt a 06-20-535-7160-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton Szabó Mária részére az igazgato@gyermekhaz.kispest.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gyermekhaz.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.