Csepregen fuvola szakos tanár jelentkezését várják

A Dr. Csepregi Horváth János Iskola pályázatot hirdetA Dr. Csepregi Horváth János Iskola pályázatot hirdetfuvolaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2009.09. 01-től 2010. 06. 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 19 órás.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fuvola és furulya hangszerek oktatása alapfokú zeneoktatási intézményben.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 – Főiskola, fuvola szakos tanár
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, fuvola szakos tanár,

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Nádasdy utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-2/2009, valamint a munkakör megnevezését: fuvola szakos zeneiskolai tanár .

– Elektronikus úton Dr.Barityné Házi Ottília részére a csepisk@pr.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.