Gitártanári állás Zebegényben

A Szőnyi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázataA Szőnyi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázata

gitárA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2010. 06. 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 12 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitár tárgy oktatása az alapfokú művészetoktatásban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

– Főiskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Szilvia nyújt a 06-70-339-2230-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2009, valamint a munkakör megnevezését: gitár szakos tanár.

– Elektronikus úton Bárdos Szilvia részére a zebisuli@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.