Klarinét és furulya oktatására várnak jelentkezőket

A Dr. Csepregi Horváth János Iskola pályázatot hirdetA Dr. Csepregi Horváth János Iskola pályázatot hirdetfurulyaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2009. szeptember 1-től 2010. június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi köz 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú zeneiskolai oktatásban a klarinét és a furulya hangszerek tanításának ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, klarinéttanár szak
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, klarinét szakos tanári végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Nádasdy utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-2/2009, valamint a munkakör megnevezését: klarinét hangszer és furulya hangszer oktatása .

– Elektronikus úton Dr. Barityné Házi Ottília részére a csepisk@pr.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.