Szolfézstanári állás dabasi és ócsai munkavégzéssel

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázataAz Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatakottaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatóan 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Dabas és Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, szolfézs-karvezetés vagy általános iskolai ének,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola

A pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgár, büntetlen előélet, zeneművészeti főiskolai végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: – legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kút utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160/ 2009, valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanári állás.

– Elektronikus úton Joó Tibor részére a sugardab@monornet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– az iskola pályázati szabályzata szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.