Társastánctanári állás Tiszadobon

A Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pályázataA Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pályázata

táncA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2009. augusztus 17-től 2010. augusztus 17–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– rajz-fizika vagy rajz-biológia vagy rajz-földrajz vagy rajz-informatika szak. Valamint óraadó társastánctanár és napközis nevelői álláshely.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, tanár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, tanár

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vitányi György nyújt  a 0642722674-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (4456 Tiszadob, Károlyi Mihály út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT2009/1, valamint a munkakör megnevezését: tanár.

– Elektronikus úton Vitányi György részére a tiszadobisk@freemail.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.