Teljes munkaidős zongoratanári állás Sellyén

A Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázataA Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatazongoraA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7960 Sellye, Zrínyi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora tanítása zeneiskolásoknak.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, zongora szak,
– büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antal Sándorné nyújt a 06-30-2882310-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7960 Sellye, Zrínyi utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2009, valamint a munkakör megnevezését: zongora szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.