Zongoratanár kerestetik

A Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola pályázataA Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola pályázatazongoraA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanítás, korrepetíció.


Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, zongoratanári
– büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, zongora szak,
– esztergomi, illetve vonzáskörzetében lévő lakcím.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Diplomamásolat
– Erkölcsi bizonyítvány
– Önéletrajz
– Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola – Esztergom címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2009/2, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

– Elektronikus úton Udvardyné Pásztor Ágnes részére az esztergomizeneiskola@c2c.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Fenntartó internetes oldalán – 2009. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.esztergomizeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.