Részmunkaidős furulyatanárt keresnek Pécsett

Pályázat furulyatanár munkakör betöltésérePályázat furulyatanár munkakör betöltésérefurulyaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay út 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: furulyatanár.


Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, furulyatanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– diplomamásolat, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogárdi-Mészöly Kálmánné nyújt a 30/207-1226-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7629 Pécs, Komlói út 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/10, valamint a munkakör megnevezését: furulyatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.