Trombitatanári állás Csömörön

A Krammer Teréz Zeneiskola pályázatot hirdetA Krammer Teréz Zeneiskola pályázatot hirdettrombitaA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Trombita hangszer oktatása, rendszeres növendékhangversenyek szervezése, vizsgákra való felkészítés a helyi tanterv szerint.
– Növendékek zenekari munkában való részvételének segítése
– Adminisztrációs feladatok

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, trombitatanár

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. augusztus 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráduly Ildikó nyújt a 06/308211915-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2009, valamint a munkakör megnevezését: trombitatanár.

– Elektronikus úton Nagy Lászlóné részére a krammert@vnet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.zeneiskola-csomor.hu – 2009. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.