Csellótanári állás Biatorbágyon

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázataA Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatacsellóA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: csellóoktatás, hangversenyekre való felkészítés, kamarazenei produkciók megvalósítása, tanári hangversenyeken való fellépés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, gordonkatanár
– tanítási gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, szolfézstanári képesítés,
– több tanszakon szerzett képesítés, 3 év fölötti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, diploma, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt a 23/312 833-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G, utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2009, valamint a munkakör megnevezését: csellótanár.

vagy

– elektronikus úton Korbuly Klára részére az igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Biatorbágy Város Honlapja – 2009. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.