Ének szakos tanárt keres a Baross Gábor Középiskola

A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Debrecen) pályázataA Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Debrecen) pályázataénekA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2010.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 14 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a tantárgyfelosztás alapján az órarendben meghatározott rendben a szaktárgyi órák megtartása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, ének szakos tanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– eddigi tevékenységet bemutató szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium – Debrecen címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/70/2009-5, valamint a munkakör megnevezését: ének szakos tanár.

– Személyesen: Szondi Jenő, Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsiás utca 8/A.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– DMJV Polgármesteri Hivatal – 2009. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.