Énektanár kerestetik Hajdúböszörményben

A Veress Ferenc Szakképző Iskola pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.A Veress Ferenc Szakképző Iskola pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltéséreénekA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2009. 09. 01-től 2010. 06. 15–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 6 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakközép- és szakiskolai oktatás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, énektanár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, ének szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Péter nyújt a 52/228-615-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Veress Ferenc Szakképző Iskola címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u 5/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2009/9, valamint a munkakör megnevezését: énektanár.

– Elektronikus úton Simon Péter részére a vsfszki@veressf-hbosz.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

– Személyesen: Simon Péter, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hajdú-bihari Napló – 2009. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.