Gitártanári állás Budapesten

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdetA Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdetgitárA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Ady Endre utca 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: tanítás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, gitártanár
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsóné Kiss Anikó nyújt a 061/285-34-20-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 864/2009, valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.

– elektronikus úton Csóka Gabriella részére a csokazene@mail.datanet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.