Rektori hivatal kommunikációs osztályvezetőt keres

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektori Hivatala kommunikációs osztályvezetőt keresA Színház- és Filmművészeti Egyetem Rektori Hivatala kommunikációs osztályvezetőt keresSzínház- és Filmművészeti EgyetemA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2010. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2010. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas utca 2/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak koordinációja
– az egyetem web-, sajtó- és marketingtevékenységének irányítása
– a minőségbiztosítási tevékenység irányítása és felügyelete
– az egyetem színházi produkciós tevékenységének koordinációja és ellenőrzése
– az egyetem alapítványainak működtetése
– pályázati tevékenység koordinálása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem
– nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
– színházi vagy filmes területen szerzett irodavezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű kommunikációs és szervezői képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bába Krisztina nyújt a 338-4727-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2. c ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 674-R60/2009, valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs osztályvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– a pályázat a benyújtási határidőt követő 14 napon belül kerül elbírálásra. A pályázat elbírálását a munkáltatói jogok gyakorlója végzi. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 45 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szfe.hu – 2009. július 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.