A tiszteletbeli

Kritika a Verdi-Requiem új lemezfelvételérőlKritika a Verdi-Requiem új lemezfelvételéről
Az elmúlt szűk másfél század során sok zagyvaságot összeírtak arról, hogy opera-e Verdi Requiemje, avagy sem. A felvetés azon a kétségtelen tényen alapul, hogy a darab hasonló zenei megoldásokkal él, mint a Verdi-életmű nagy részét kitevő operák sora – ám ez aligha elegendő ahhoz, hogy operának kiáltsunk ki egy egyházi fogantatású oratorikus művet. Felületes zenetörténeti ismeretekre vall ugyanis, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy az opera (miként horribile dictu a tánczene is) az elmúlt századok során mindig is hatással volt az egyházi zenére – legyen elég csak arra emlékeztetni, hogy bizonyos kortársak még Bach passióit is túlzottan operásnak tartották. Mégis: a napi koncertgyakorlatban a Verdi-Requiem előadása nem kis mértékben operatársulatokhoz kötődik. Halottak napjához közeledve a tematikus műsorszerkesztés bűvöletében igen gyakori vendég egy-egy színház programjában, megfelelő témájú opera híján – s arra is számtalan példát láttunk már, hogy egy-egy reprezentatívabb Requiem-betanulást egyenesen operapremiert helyettesítendő tűzött műsorára valamely társulat (ennek szélsőséges példája a szcenírozott előadások mára talán kiveszőfélben lévő gyakorlata). Jelen sorok írója sem bír ellenállni a csábításnak, hogy (szintén a tematikus szerkesztés bűvöletében) megismertesse az olvasókkal a mű közelmúltban megjelent új felvételét…

A teljes kritikát az Opera-Világ honlapján olvashatják