Működési támogatásra pályázhatnak énekkarok és zenekarok

A pályázatokat 2015. március 19-ig várják.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2015. évi szakmai program-megvalósításának és működésének támogatására.

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKAI)

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:  A pályázati keretösszeg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján 151 000 000 Ft. A pályázat keretösszege az EMMI 2015. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:  A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

  • nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
  • a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
  • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat az NKA Előadó-művészeti Iroda által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és NKA FEPO részére.

A megvalósítás időszaka: 2015. április 1. – 2016. március 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2015. április 1. – 2016. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2015. március 19.

Nevezési díj, saját forrás:  A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A részletes pályázati dokumentáció elérhető az NKA honlapján.