Oboást keres a Magyar Állami Operaház Zenekara

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 4.

Magyar Állami Operaház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar Állami Operaház Zenekar zenekari tag / I. oboa munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. augusztus 01 – 2016. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A zenekari művész a kinevezésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása és a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell megjelennie.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés, vagy zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
  • nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál
  •  nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén a munkavállalási és tartózkodási engedély beszerzése
  • büntetlen előélet
  • próbajáték anyagának elektronikus úton történő kikérése a Humánerőforrás-gazdálkodási osztálytól:kalmarmonika@opera.hu

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-245-1/2015/13 , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag / I. oboa.

vagy

  • Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2015. április 27-én próbajátékon vesznek részt, melyre április 13-ig meghívást kapnak. A próbajáték helyszíne: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (1066 Budapest, Jókai utca 2-4.) Időpont: 2015. április 27. 10.00 óra. A próbajáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A szakmai jellegű részletekről a Zenekari Titkárság nyújt elektronikus úton (orchestra@opera.hu) tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbajáték zenekari anyagának kottái a Zenekari Titkárságon vehetők át, vagy a Humánerőforrás-gazdálkodási osztálytól (kalmarmonika@opera.hu) kérésre e-mailben elküldhető. A próbajáték résztvevőinek sorrendjét 2015. április 27-én sorsolással döntjük el. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.