Tagintézmény vezetőt keresnek Zala megyében

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaszentgróti Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Deák Általános Iskola és Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája tagintézmény vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése a vonatkozó jogszabályokban és az intézményi alapdokumentumban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, zeneiskolai tanár,
 •  pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 •  büntetlen előélet
 •  cselekvőképesség
 •  magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  szakmai önéletrajz
 •  végzettséget igazoló iratok másolata
 •  90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
 •  a tagintézmény vezetésére vonatkozó program a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 •  hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Lajos nyújt, a 06-83-795210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaszentgróti Tankerülete címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos utca 15. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/185/107/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény vezető.
 • Személyesen: Bognár Lajos, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos utca 15. I. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemény nyílvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Tankerületi Igazgató javaslatára a KLIK elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.