Szekszárdon zongoratanár-korrepetítori állást hirdetnek

2015. augusztus 15-ig várják a pályázatokat.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája zongoratanár-korrepetítor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás, zongorakíséret a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, zongoratanár,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előlet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához(3.személlyel közléséhez).
 • Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését lehetetlenné teszi.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágostonné Béres Kornélia nyújt, a 74/511-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/47-7/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár-korrepetítor.

és

 • Elektronikus úton Ágostonné Béres Kornélia részére a kori@altisk2-szekszard.sulinet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 18.