Zongoratanári állás Pest megyében

2015. május 12-ig várják a pályázók jelentkezését.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola Zsámbéki telephely zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2072 Zsámbék, Honvéd út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoraoktatás és korrepetíció

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Zongoratanár,
  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Katalin nyújt, a 0670/387-9379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Zakar Katalin részére a vujicsics@vujicsics.net e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyagok áttekintése után az igazgató a kiválasztott jelentkezőkkel személyes konzultációt kezdeményez. Az elutasító döntést az intézmény nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 15.