Nyírbátori hegedűtanári állás

2015. július 16-ig várják a pályázók jelentkezését.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Ifjúság u. 7. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában hegedű tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség és oktatott művészeti tárgynak (hegedű) megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz;
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata;
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Irma tagintézmény-vezető nyújt, a 06/30/483-6148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete címére történő megküldésével (Nyírbátor 4300, Édesanyák útja 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/152/502-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: hegedű tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokról a tagintézményvezető javaslatának figyelembevételével a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 25.