Zongoratanári állás Körmenden

A pályázók jelentkezését 2015. május 26-ig várják.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerülete Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagiskolája zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Kölcsey utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora oktatása alapfokú művészeti iskolában

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Zeneművészeti Főiskolán szerzett zongora tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • zongora tanári – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű szakmai tudás, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, az oklevél és egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárással kapcsolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 06-94/795-205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerület címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/164/176/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az intézmény vezetőségével történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.