Köztársasági ösztöndíj – pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) tájékoztatót tett közzé a 2015/2016-os tanévben elnyerhető köztársasági ösztöndíjról.

Kik jelentkezhetnek?

Mindazok a nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akiknek legalább két lezárt félévük van, valamint a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.  Végzős alapszakosok is pályázhatnak az ösztöndíjra, ha igazolják, hogy részt vesznek az idei mesterszakos felvételin.

Mennyi időre pályázható az ösztöndíj?

Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra szól.

Mennyi az ösztöndíj összege?

34.000,- Ft havonta

Hányan kaphatnak ösztöndíjat?

Köztársasági ösztöndíjat intézményenként az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésen, mesterképzésen, valamint osztatlan képzésen tanulók 0,8 százaléka kaphat, de intézményenként legalább egy fő.

Mikor és hová kell küldeni a pályázatot?

Annak az egyetemnek vagy főiskolának kell eljuttatni a pályázatot, ahol a hallgató képzésben részesül. A határidőkről az adott intézményeknél kell érdeklődni.

A köztársasági ösztöndíjas részesülhet más ösztöndíjban?

Igen. A köztársasági ösztöndíjas hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíjas támogatásból.

Mi történik, ha a hallgató időközben befejezi tanulmányait?

Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2015/2016. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2015/2016. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Passzív félévre is jár az ösztöndíj?

Nem.

A részletes tájékoztató elérhető ezen a linken.