Az LFZE Vonós Tanszékén művésztanárt keresnek

A pályázatokat 2015. július 18-ig várják.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékén művésztanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tanszék igényei szerinti oktatási feladatok ellátása, elsősorban mélyhegedű főtárgy, továbbá egyéb kötelező és szabadon választható tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése, aktív részvétel a tanszék művészi munkájában, képviselve az egyetem szakmai múltjához és hírnevéhez méltó szellemiséget, valamint pedagógiai koncepciót.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú zenei végzettség,
 • Aktív részvétel a magyar előadóművészetben
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén az egyetem nevére kiállított számlával ellátott, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Oktatói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Oktatói-szakmai-művészi koncepció
 • Előadóművészi tevékenység jegyzéke (koncertek, hangversenyek, lemezfelvételek)
 • Végzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-977/1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: művésztanár.

vagy

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.