Pályázat zeneszerzők számára

A Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiumának nyílt pályázati felhívása. 

A Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

Pályázati cél: Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus, oratorikus, kórus-, verseny- és zenés színpadi, valamint szóló- és kamarazenei művek).

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • egy pályázó erre az altémára – több mű megírása esetén összevontan – egy pályázatot nyújthat be;
  • pályázni új zenemű zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet;
  • az NKA kollégiumainál korábban alkotói támogatásban részesült művel nem lehet pályázni.

Alkotói támogatásra kizárólag egy pályázat nyújtható be: vagy a komolyzenei altémába, vagy a könnyűzenei altémába.

A pályázatban megjelölt megvalósítási időszak el kell, hogy különüljön a korábbi támogatott pályázatban/támogatási szerződésben szereplő megvalósítási időszaktól, melyről a pályázónak hitelt érdemlően nyilatkoznia szükséges.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 210.000.000 Ft

A keretösszeg fedezetét a szerzői jogdíjbevételből származó bevétel biztosítja.

Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 8. éjfél

A pályázatról bővebb információt az NKA honlapján talál.