Fuvola-, furulyatanári állás Pápán

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 11.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola fuvola-furulya tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016. augusztus 15. – 2017. augusztus 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola-furulya tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, furulya-fuvola szakos tanár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • főiskola, szolfézs tanár végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  •  iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  •  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hetyei József intézményvezető nyújt, a 89/313-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Pálos tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/247-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fuvola-furulya tanár,
  • elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonásának jogát a Pápai Tankerület fenntartja.