Gyálon zongoratanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Gyál, Ady Endre utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás és korrepetitori tevékenység ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongoratanári végzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
  • 90 napnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth István intézményvezető nyújt, a 06-20/386 6173 vagy a 06-29/344026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Tóth István intézményvezető részére a gyalizene@gmail.com, és Kanyik Antalné részére a antalne.kanyik@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kodaly-gyal.eu honlapon szerezhet.