Tolna megyében zongoratanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás, az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, zongoratanár,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3.személlyel közléséhez),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt.20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Balogh Andrea nyújt, a 70/380-9148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-62/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Zongoratanár.
 • elektronikus úton Bognárné Balogh Andrea részére a bbandrea25@gmail.com E-mail címen keresztül
 •  személyesen: Bognárné Balogh Andrea, Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 19.