Fuvolatanári állás Pest megyében

2017. február 23-ig várják a pályázatokat.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szobi Kodály Zoltán Művészeti Iskola fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca 54.

Pest megye, 2621 Verőce, Garam utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fuvola tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, fuvolatanár,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • türelem,
 • innovatív szemlélet,
 • megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogányi Gergely intézményvezető nyújt, a 06-27-370-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bogányi Gergely intézményvezető részére a szobizene@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.