Hegedűtanári állás Pest megyében

2017. február 28-ig várják a pályázatokat.

Szigetszentmiklósi Tankerületi központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanítás a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szakirányú végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regősné Nyírő Ildikó nyújt, a 06/24 515-508 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Regosné Nyírő Ildikó részére a adamjeno@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.