Békés megyében zongoratanárt keresnek

2017. február 25-ig várják a pályázatokat.

Gyulai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdeta vésztői Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 43-46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora tanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, zongoratanári illetve a 2011. évi CXC. tv 3. sz. mell. szerinti végzettség,

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,
 • önálló munkavégzés,
 • empátia és gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • diploma másolat,
 • valamint alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tölcsér Jánosné nyújt, a 06-66/477-078 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a A Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Vörösmarty Mihály utca 1-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/040/10-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.

vagy

 •  elektronikus úton Tölcsér Jánosné részére a szpiskola@veszto.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •   személyesen: Tölcsér Jánosné, Békés megye, 5530 Vésztő, Vörösmarty Mihály utca 1-7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.