Pest megyében gitártanárt keresnek

2017. február 25-ig várják a pályázatokat.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2038 Sóskút, Tulipán utca 9.

Pest megye, 2461 Tárnok, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Művészeti Iskola növendékeinek gitároktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, művészeti tárgynak megfelelő szakirányú főiskolai végzettség vagy mesterfokozatú tanár vagy művészeti tárgynak megfelelő művész,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuzselné Schóber Ágnes Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/348-072 vagy 06/30/222-8399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2038 Sóskút, Tulipán utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49-1/2017 ID , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.