Zongoratanári állás Fejér megyében

2017. március 21-ig várják a pályázatokat.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Gárdonyi Géza Általános Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészeti iskolában zongora tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • művészeti tárgynak megfelelő szakirányú végzettség vagy mesterfokozatú tanár vagy művészeti tárgynak megfelelő művész,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • diploma másolata,
  • alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány,
  • foglalkozás-egészségügyi igazolás,
  • magyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lábadi Zoltán igazgató nyújt, a 22/795-292 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/1167/2017 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • elektronikus úton Lábadi Zoltán igazgató részére a gardonyi.g.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül
  • személyesen: Lábadi Zoltán igazgató, Fejér megye, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.