Pályázat tanulmányi és művészeti versenyek támogatására

A pályázat beadási határideje:  2017. április 20. 23:59 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatására.

A pályázat célja

A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A támogatás formája és mértéke

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázaton legalább 750 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek

A 2017/2018. tanévben köznevelési intézményben tanulók számára meghirdetett országos, 2 vagy 3 fordulós (felmenő rendszerű) a Nemzeti alaptantervre valamint az érettségi vizsga általános és részletes vizsgakövetelményeire épülő, de azon túlmutató követelményeket magába foglaló tanulmányi vagy művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti) versenyek megrendezésének támogatása. A pályázat kötelező programeleme: a versenyen helyezést elérő versenyzők tárgyi díjazása.

Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot: Az országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi vagy művészeti versenyeket meghirdető:

A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakgimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskola,
  • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.

A 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy.

Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tanulmányi vagy művészeti versenyek szervezése szerepel.

Támogatási időszak

Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. július 1. és 2018. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 20. 23:59 óra.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján.