Kerekegyházán gitártanárt keresnek

2017. április 15-ig várják a pályázatokat.

Kecskeméti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitár tanszak vezetése, hangszeres gitár oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, gitár tanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • empátia,
 • rugalmasság,
 • önálló munkavégzésre hajlandóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pedagógus kompetenciák

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurkovics Balázsné nyújt, a 76/545-070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6041 Kerekegyáza, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/025/213-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gitár tanár.
 • Elektronikus úton Gyurkovics Balázsné részére a iroda@mfai.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gyurkovics Balázsné, Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiánypótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.