Jászberényben gitártanárt keresnek

2017. május 3-ig várják a pályázatokat.

Jászberényi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola JC0301 gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú művészetoktatásban egyéni hangszeres oktatás a jogszabályi feltételeknek illetve az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szakiránynak megfelelő végzettség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatály alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gitár oktatásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés szerinti),
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárás során szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Szőke Tünde nyújt, a 06-20-662-8110 vagy 06-57-412-238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/098/115-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gitár tanár.

és

 • Elektronikus úton Farkasné Szőke Tünde részére a palotasyami@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Farkasné Szőke Tünde, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján- a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.