Fuvolatanári állás Hódmezővásárhelyen

2017. május 3-ig várják a pályázatokat.

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01-2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

alapfokú művészeti iskolában fuvola hangszer oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári, a művészeti tárgynak megfelelő művészi szakképzettség, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágó János intézményvezető nyújt, a +36 (62) 222-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az alkalmazásról az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt. Csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.