Zongoratanári állás Pápán

2017. augusztus 15-ig várják a pályázatokat.

Pápai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár-korrepetitor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tanári és korrepetitori feladatok, valamint az ehhez tartozó adminisztrációs tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zeneművészeti főiskolai vagy zeneművészeti egyetemi végzettség, zongoratanár vagy zongoraművész tanár szakképzettség,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól veló eltiltás hatálya alatt , amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés),
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hetyei József nyújt, a 06-89/313-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-76/2017 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár-korrepetitor.
  • elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.