Budapesten zongoratanárt keresnek

2017. május 19-ig várják a pályázatokat.

Dél-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola BU0201 zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, Posztógyár utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanítás, korrepetíció

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • egyetem, zongora tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • diploma másolatok, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Dr. Szentkirályi Aladár Miklós részére a info@fzi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fzi.hu honlapon szerezhet.