Hegedűtanári állás Budapesten

2017. június 25-ig várják a pályázatokat.

Észak-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Észak-Pesti Tankerületi Központ hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tárgy oktatása, versenyekre és koncertekre történő felkészítés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedűtanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • bizonyítványok másolata,
  • erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zólyomi Árpád Balázs nyújt, a 06-20-669-6448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Zólyomi Árpád Balázs részére a info@razeneiskola.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Zólyomi Árpád Balázs, Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.