Szegeden hegedűtanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű legalább 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, hegedű művész, -tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Gellért nyújt, a +36205114302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/szny/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedű tanár.

vagy

  • elektronikus úton Hajdu Gellért részére a hajdugellert@hammido.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 17.